Послуги аутсорингуТОВ “САН ПРОМ СЕРВІС ГРУП” пропонує  послуги аутсорсингу для підприємств.

    Аутсорсинг – це передача функцій відділу охорони праці або штатного спеціаліста підприємства сторонній організації. При наданні послуг аутсорсингу з охорони праці, ТОВ “САН ПРОМ СЕРВІС ГРУП” бере на себе повну відповідальність за дотримання підприємством норм чинного законодавства. 

При замовленні цієї послуги ТОВ "САН ПРОМ СЕРВІ ГРУП" гарантує:

- розробку документів з охорони праці;
- контроль за виконанням необхідних заходів з техніки безпеки та навчанням персоналу;
- абонентське обслуговування підприємства протягом дії договору, ведення необхідної документації;
- представництво перед контролюючими органами під час проведення перевірок.

      Законодавство України з питань охорони праці зобов’язує кожну організацію, підприємство або компанію до постійного здійснення внутрішнього аудиту охорони праці (СУОП). До цього процесу підключаються всі підрозділи компанії.