Аудит з охорони праціАудит стану охорони праці

Закон України “Про охорону праці” зобов’язує роботодавця організовувати проведення аудиту.

ТОВ “САН ПРОМ СЕРВІС ГРУП” пропонує скористатися можливістю  на вигідних умовах пройти Аудит з охорони праці у необхідному для Вашої компанії обсязі.

   Під час проведення аудиту наші спеціалісти перевірять:

- наявність необхідної документації з охорони праці та техніки безпеки, повноту її обсягу та правильність ведення;

- чи виконує персонал правила техніки безпеки та охорони праці;

- чи заплановані необхідні заходи: медичні огляди, навчання працівників з охорони праці, інструктаж з електробезпеки, пожежної безпеки тощо, – і чи проводяться дані заходи згідно  з планом;

- чи забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ);

- наскільки ваші працівники поінформовані, теоретично та практично “озброєні” знаннями у питаннях техніки безпеки й охорони праці (чи ознайомлені з нормами чинного законодавства, вимогами правил, правами і обов’язками працівників тощо).

Чинне законодавство України визначає обставини, за яких аудит з охорони праці є обов’язковим. Це:

- підготовка до перевірки державними перевірчими органами;

- відсутність на підприємстві штатного співробітника з охорони праці;

- нещасний випадок чи аварія на підприємстві;

- оцінка стану системи охорони праці на підприємстві з метою запобігання аварій та нещасних випадків.

    За результатами аудиту складається звіт, що містить аналіз умов праці робітників, перелік виявлених на підприємстві порушень у сфері охорони праці та поради по усуненню недоліків, а також опис управлінських ризиків та рекомендованих заходів для підвищення безпеки праці.